Design drawing of Dornod University Town.

Дорнод аймаг дахь Дорнод их сургуулийг хотхон хэлбэрээр зүүн бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ , үйлдвэрлэл бизнесийн төв болгон хөгжүүлэх, шинэчлэн байгуулах зураг төслийн ажил мэргэжлийн байгууллагуудаар батлагдах шатандаа явж байна.